Informace o nás 

 
V ordinaci pracují 2 lékařky:
 
MUDr. Božena Kalabusová
- specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie od r. 1996
 
 
 
MUDr. Magdalena Dostalová
- specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie od r. 2006
 
 
Sestry:
 
Jitka Sedláčková
Jaroslava Lochmanová
Veronika Grečmalová
 
 
Nabídka:
 
- diagnostika a léčba alergických onemocnění
- diagnostika a léčba onemocnění imunitního systému